NIOZ

Technisch onderzoekmedewerker: “Toepassen van innovatieve methoden om primaire productie te meten in de Nederlands Delta en Noordzee”

Het departement Estuariene & Delta Systemen (EDS) van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (Koninklijk NIOZ) zoekt een enthousiaste en coöperatieve Technisch onderzoeksmedewerker met een Hbo of WO-opleiding (BAS of BSc.) in de aquatische/mariene ecologie of chemie.

2020-09-09 14:53:57

- English version below -

 

LOKATIE:                       Koninklijk NIOZ – LOKATIE YERSEKE (ZEELAND)
VACATURE ID:               2020 - 043
SLUITINGSDATUM:       31 oktober 2020


HET PROJECT
Primaire productie is de basis van het voedselweb in kustgebieden, maar het is erg lastig om dit proces goed te meten, zeker met geautomatiseerde methodes. De klassieke methode om primaire productie te meten is met behulp van het radioactieve isotoop 14C, maar dit is duur en omslachtig. Vanwege de beperkingen die het werken met 14C met zich meebrengt, heeft het NIOZ-departement Estuariene & Delta Systemen (EDS, Yerseke) enkele nieuwe methodes ontwikkelt. Een daarvan werkt op basis van een geautomatiseerde meting van de fluorescentie in een watermonster meet en een andere methode werkt op basis van continumetingen van de zuurstofconcentratie in het oppervlaktewater. Beide methodes zijn in principe klaar voor een meer routinematige toepassing in verschillende mariene ecosystemen. Daarom zoeken we nu een Technisch Assistent (2 jaar) die deze methoden gaat helpen te gebruiken in de Nederlandse Delta en de Noordzee.

 

DE VACATURE
De assistent zal de verschillende methodes gaan gebruiken in verschillende ecosystemen, maar er zal een focus liggen op de Nederlandse Delta, met name de nabijgelegen Oosterschelde, en de Noordzee. Je zal instrumenten inpakken voor dagtrips met een kleine boot naar de Delta of voor langere trips (1-2 weken) met een groter onderzoeksschip. Je zult de wetenschappelijke instrumenten moeten opzetten en programmeren, metingen uitvoeren, watermonsters nemen, en monsters klaarmaken voor analyse in het laboratorium. Ook ga je meehelpen in het opzetten van een duidelijke en eenvoudige methode om data te verwerken en te archiveren. Dit project loopt parallel met andere projecten die een focus hebben op zoöplankton in kustwateren en af en toe word je ook verwacht hierin mee te helpen.

 

DE KANDIDAAT
We zoeken een enthousiaste kandidaat met een HBO (BAS) of WO (BSc.) opleiding in aquatische/mariene ecologie of chemie. De kandidaat houdt van werken met wetenschappelijke instrumenten, gaat graag op veldwerk, werkt graag in het laboratorium, is precies en opmerkzaam. De kandidaat zal in een team komen te werken, belangrijk is daarom dat de kandidaat communicatief sterk en open is. Wel wordt er verwacht dat de kandidaat zelfstandig veldwerk kan plannen en uit voeren. Ervaring met werk in een wetenschappelijke omgeving, veldwerk of wetenschappelijke vaartochten is een pre. Een deel van de communicatie tijdens het werk gaat in het Engels, daarom is het belangrijk dat je goed Engels spreekt. Standplaats is Yerseke.

DE VOORWAARDEN
Wij bieden een prettige, vrije en collegiale werkomgeving waarin ontwikkeling, veiligheid en gezondheid centraal staan. Je arbeidsovereenkomst bij het koninklijke NIOZ is een NWO-I (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) dienstverband.

We bieden je een tijdelijk dienstverband voor de duur van 2 jaar voor 40 uur per week.
Je salaris is afhankelijk van je opleiding en ervaring maximaal  € 3.583,- bruto per maand (schaal 8, trede 10) op fulltime basis, 8% vakantietoeslag en een eindejaarsuitkering van 8,33%. Bij een fulltime dienstverband heb je recht op 42 vakantiedagen per jaar, goede pensioenvoorzieningen en flexibele werktijden.

Gedurende je dienstverband stimuleert het NIOZ je professionele ontwikkeling. Hiertoe bieden we je uitgebreide cursusmogelijkheden. Onze arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de CAO van de Werkgeversvereniging Onderzoeksinstellingen (WVOI). in dien nodig helpen wij met het vinden van geschikte huisvesting. Onze CAO kent een ruime tegemoetkoming in de verhuiskosten, flexibele werktijden en uitstekende voorzieningen voor ouderschapsverlof. 

 

MEER INFORMATIE
Neem voor meer informatie over deze vacature contact op met Dick van Oevelen (sr. scientist) .Neem voor meer informatie over de procedure contact op met Sigrid Moerbeek (senior HR-adviseur). Meer informatie over de afdeling Estuarine en Delta Systemen (EDS) vind je hier.

We streven ernaar dat ons personeel de diversiteit in de samenleving weerspiegelt, onder andere op het gebied van leeftijd, geslacht en culturele achtergrond. We stellen het daarom zeer op prijs als kandidaten solliciteren die de diversiteit van het NIOZ kunnen vergroten. 

Let op: gesprekken zullen waarschijnlijk plaatsvinden in de 2e week van november, wanneer mogelijk in Yerseke en anders online via MS Teams of Skype.

 

- English version -

Technical research assistant: “Applying innovative methods to measure primary production in the Dutch Delta and on the North Sea”

The department of Estuarine & Delta Systems (EDS) of the Royal Netherlands Institute for Sea Research (Royal NIOZ) is looking for an enthusiastic and cooperative Technical research assistant with a BAS or BSc. degree in aquatic/marine ecology or chemistry.

LOCATION:                 ROYAL NIOZ – LOCATION YERSEKE (ZEELAND)
VACANCY ID:             2020 – 043
CLOSING DATE:        October 31th, 2020

 

THE PROJECT
Primary production is the base of coastal food webs, yet it is difficult to measure this process, especially using automated procedures. A classical method to measure primary production is based on the radioisotope 14C, but this is expensive and cumbersome. Because of the challenges of working with radioisotopes, the department of Estuarine & Delta Systems (NIOZ, Yerseke) has developed novel methods for measuring primary production, one based on automated measurements of fluorescence of a water sample and another on continuous measurements of the oxygen concentration in surface water. These novel methods are now in principle ready for more routine and continuous application in various marine ecosystems. Therefore, we actively recruit a Technical Assistant for 2 years to apply these novel methodologies side-by-side in the Dutch Delta and North Sea.

 

THE VACANCY
You will apply the various methods to measure primary production in different ecosystems with a focus on the Dutch Delta, most notably the nearby Oosterschelde, and the North Sea. You will prepare and pack equipment for regular day trips with a small vessel to the Delta or for longer trips (1-2 weeks) with a larger research vessel. In addition, you will program the scientific instruments, perform measurements, take water samples and prepare samples for analysis in the laboratory. Finally, you will help to develop a clear and concise data workup and archiving pipeline. The measurements will run in parallel with other projects that focus on the role and distribution of zooplankton in coastal waters and occasionally you are expected to be involved with these activities as well.

 

THE CANDIDATE
We are looking for an enthusiastic candidate with a BAS or BSc. degree in aquatic/marine ecology or chemistry. The candidate enjoys working with scientific equipment, going on fieldwork, working in the laboratory, is precise and a good observer. The candidate will work in a team, but should also be capable to plan, organize and perform fieldwork largely independently. Most importantly however is that the candidate is open and communicative to facilitate interactions with other members of the group. Experience with working in a scientific setting, do field work or participate in research cruises/expeditions are an asset. Good English oral skills are needed as several of your new colleagues speak English. The candidate will be based at NIOZ in Yerseke.


CONDITIONS
Employment of this position at Royal NIOZ is by NWO (The Netherlands Organization of Scientific Research). We offer a position for a period of approximately 2 years (fulltime). The salary is compliant to the CAO-OI (Collective Labour Agreement for Dutch Research Institutes), a pension scheme, a holiday allowance of 8% of the gross annual salary, a year-end bonus of 8,3% of the gross annual salary, flexible work arrangements and 42 days of holiday leave (fulltime position).

You may expect attractive secondary employment conditions. We offer generous relocation expenses for employees coming from abroad and support with finding accommodation.

Your employment contract with Royal NIOZ is an NWO-I (Netherlands Organisation for Scientific Research) employment contract. We offer you a temporary employment contract for a period of 2 years. We offer a salary that complies with the collective agreement (CAO) for Dutch research institutions, with a maximum of scale 8, step 10 which is € 3,583,- gross per month (fulltime and depending on your education and experience).

The position will be based at the NIOZ-Yerseke, which is at commuting distance of cities like Antwerpen, Breda, Middelburg and Vlissingen. Please visit the Department of Estuarine & Delta Systems (EDS) here.

 

MORE INFORMATION
For additional information about this vacancy, please contact Dr. Dick van Oevelen, sr. scientist. For additional information about the procedure, please contact Sigrid Moerbeek, sr. HRM advisor.

We strive to ensure that our staff reflect the diversity of society, including age, gender and cultural background. We therefore very much appreciate candidates who are able to increase the diversity of NIOZ. I

Please note: job interviews are foreseen for the second week of November 2020 and will take in Yerseke when feasible given covid-19 regulations and otherwise by an online meeting platform like MS Teams or Skype.VIEW CURRENT JOB OPENINGS

Share on:
Twitter Facebook LinkedIn

Share with a friend:
Mail a friend