NIOZ

NL| Interne vertrouwenspersoon

Binnen het NIOZ willen we ongewenst gedrag en integriteitsvraagstukken ook dichtbij huis bespreekbaar maken en houden. Om die reden zijn we, naast onze twee externe vertrouwenspersonen op zoek naar twee interne vertrouwenspersonen.

2020-03-09 10:43:31

Binnen het NIOZ willen we ongewenst gedrag en integriteitsvraagstukken bespreekbaar maken en houden. Om die reden zijn we, naast onze twee externe vertrouwenspersonen via GIMD en ArboNed, op zoek naar

twee interne vertrouwenspersonen

We zoeken naar iemand bij wie je terecht kunt als je, direct of bij collega’s, te maken krijgt met zaken als ongewenst gedrag en met integriteitvraagstukken. Onder ongewenst gedrag is te verstaan: (seksuele) intimidatie, agressie, geweld (bijv. pesten) en discriminatie. Bij integriteit kun je denken aan bijvoorbeeld integriteitdilemma’s in je dagelijkse werk zoals genoemd in de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit, zoals bijvoorbeeld plagiaat of evt. vermoedens van een mogelijke integriteitschending zoals diefstal, lekken van informatie of omkoping.

Wat houdt de taak in?

Als vertrouwenspersoon ben je onafhankelijk en vorm je een klankbord, geef je advies en biedt je begeleiding. Je bent iemand bij wie je je verhaal in alle vertrouwelijkheid kwijt kunt. Samen met de medewerker bekijk je om welk probleem het gaat en wat de beste aanpak is en welke stappen genomen moeten worden om tot een oplossing te komen.

Kortom, als iemand ergens mee zit op het gebied van integriteit of ongewens gedrag dan kan hij of zij bij jou terecht!

Wie zoeken we?

Om deze taak op een goede wijze te kunnen vervullen heb je levenservaring en uiteraard goede sociale, communicatieve- en adviesvaardigheden.

Daarbij kun je:

  • reflecteren op je eigen gedrag en dat van de ander;
  • omgaan met vertrouwelijke informatie;
  • omgaan met weerstanden;
  • op een professionele wijze afstand tot het gespreksonderwerp en je gesprekspartner bewaren en tegelijkertijd toch betrokken blijven;
  • je onafhankelijk opstellen;
  • toegankelijk en bereikbaar zijn;
  • goed Nederlands en Engels spreken.

Informatie en sollicitatie:

Als vertrouwenspersoon ontvang je aan het einde van het jaar een gratificatie van € 560,- bruto. Wanneer je wordt ingezet als vertrouwenspersoon wordt je voor maximaal 12 uur per jaar vrijgesteld van je reguliere taken. Je krijgt geen uitbreiding van uren en er zijn verder geen salariële gevolgen.

Er bestaat een voorkeur voor een gelijke verdeling tussen man/vrouw en daarom nodigen we, naast de twee reeds aanwezige mannelijke vertrouwenspersonen, vrouwen nadrukkelijk uit om te reageren.

Bij aanstelling zal, afhankelijk van je vooropleiding en reeds aanwezige ervaring, een training worden aangeboden gericht op het werkterrein van vertrouwenspersoon. Er wordt van je verwacht dat je bereid bent intervisie en nascholingsactiviteiten te volgen. Deze worden door het NIOZ vergoed. Gezien de internationale samenstelling van het NIOZ en je taken is het van belang dat je vloeiend Engels spreekt. 

Bij de selectie zal een vertegenwoordiging van de OR worden betrokken.

Voor inhoudelijke informatie over deze taak kun je contact opnemen met Alexandra Noppeney, HR adviseur (tst 371 of alexandra.noppeney@nioz.nl) of met één van de externe vertrouwenspersonen, te weten Robert Berkhout (06 18586584 of r.berkhout@gimd.nl) of Joost de Kruijter ( 06 83290323 of Joost.de.Kruijter@arboned.nl).  

Je schriftelijke sollicitatie met motivatie kun je tot en met 6 april 2020 richten aan hrm@nioz.nl t.a.v. Alexandra Noppeney.

Deze vacature staat open voor kandidaten in vaste of tijdelijke dienst met een minimum dienstverband van 12 maanden en van wie het dienstverband nog minimaal 12 maanden duurt. Ook oud medewerkers van NIOZ met een gaststatus nodigen we nadrukkelijk uit om te reageren.VIEW CURRENT JOB OPENINGS

Share on:
Twitter Facebook LinkedIn

Share with a friend:
Mail a friend