NIOZ

NL | (Junior) medewerkers benthos laboratorium

- See English version below - De afdeling Coastal Systems (COS, afdelingshoofd dr. ir. Henk W. van der Veer) is op zoek naar een gemotiveerde laboratoriummedewerkers met interesse in het bodemleven van intergetijdengebieden.

2019-02-13 09:41:53

LOCATIE:                          ROYAL NIOZ - TEXEL (THE NETHERLANDS)

Vacaturenummer:            2019 - 007

Sluitingsdatum:                1 april 2019


DE AFDELING

De NIOZ-afdeling Coastal Systems (COS) bestudeert mariene ecosystemen aan de kust en hun populaties van vissen, vogels en andere zeedieren. COS concentreert zich op belangrijke fysieke, chemische en biologische processen die de productiviteit en het ecologisch functioneren van kustgebieden met open zee bepalen. COS bestudeert het kustecosysteem als één geheel door de belangrijkste ecosysteemcompartimenten (water, sediment, microalgen, macrozoöbenthos, parasieten, vissen en vogels) in onderlinge samenhang te beschouwen. Belangrijke gebieden waar COS werkt zijn de Waddenzee en de Nederlandse kustzone van de Noordzee, maar we bestuderen ook kustsystemen in andere delen van de wereld, waaronder Mauritanië (Banc d'Arguin), Australië (Roebuck Bay) en Oman (Barr al Hikman).

 

ACHTERGROND

Het Benthos laboratorium ondersteunt verschillende NIOZ-projecten met bodemdieren in de internationale Waddenzee en intergetijdensystemen wereldwijd. Samen met onderzoekers worden bemonsteringscampagnes opgezet en uitgevoerd. Twee grote projecten waar momenteel aan wordt gewerkt zijn SIBES en Waddenmozaïek.

 

DE FUNCTIE

De laboratoriummedewerker krijgt als kerntaak om bodemmonsters uit te zoeken en van de bemonsterde macrofauna de soorten, samenstelling, aantallen, lengtes en gewichten te bepalen. Naast het labwerk, waarbij gewerkt wordt aan het onder een binoculair uitzoeken en determineren van de bodemdieren, wordt van de laboratoriummedewerker verwacht dat hij/zij waar nodig inzetbaar is voor het werk op de Waddenzee. In eerste instantie ligt het zwaartepunt van deze positie in het laboratorium. Het Benthos-team biedt een stimulerende omgeving in een nieuw lab, waarin onderzoekers en laboratoriummedewerkers nauw samenwerken bij het voorbereiden en uitvoeren van de projecten.

 

DE KANDIDAAT

We zijn op zoek naar kandidaten met MBO-opleiding in een relevante richting (biologisch of aquatisch) die zelfstandig en nauwkeurig (volgens ISO-normen) kan werken. Affiniteit met de zee is een pré. Je bent bereid om daar waar nodig werktijden aan te passen aan de omstandigheden (veldwerk).

 

VOORWAARDEN

Aanstelling van deze functie is bij het Koninklijke NIOZ door NWO-I (Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten). We bieden je een dienstverband voor 40 uur per week (100% aanstelling) voor de duur van 6 maanden. Bij goed functioneren is er uitzicht op verlenging.

Je salaris is afhankelijk van je opleiding en ervaring, conform CAO WVOI, maximaal
€ 3.089,- bruto per maand (schaal 7), 8% vakantietoeslag en een eindejaarsuitkering van 8,33%. Bij een 100% aanstelling mag je rekenen op 42 vakantiedagen per jaar.

Wij bieden royale verhuiskosten voor werknemers uit het buitenland en ondersteuning bij het vinden van accommodatie. Ons arbeidsbeleid is gebaseerd op de Nederlandse CAO van Onderzoekscentra.

 

MEER INFORMATIE?

Aanvullende informatie over functiedetails kunt u contact opnemen met dr. ir. Henk W. van der Veer (afdelingshoofd), tel. 0222-369575 of Sander Holthuijsen
(sr. onderzoek medewerker), tel. 0222-369490.

Neem voor meer informatie over de procedure contact op met Sigrid Moerbeek (senior HR-adviseur), tel. 0222-369330

Klik hier voor meer informatie over de COS-afdeling.

Noot: Aangezien het NIOZ meerdere medewerkers voor deze positie zoekt worden er tussentijds al gesprekken gevoerd met geschikte kandidaten.

______________________________________________________________________________________

ENG | (Junior) lab technicians benthos laboratory

The Benthos-lab facilitates several NIOZ projects, working on benthic animals of the international Wadden Sea and intertidal areas all over the world. Together with researchers sampling campaigns are designed and executed. Two large projects the lab is working on are SIBES and Waddenmozaïek

 

THE VACANCY

The lab assistant will focus on sorting samples taken in the Wadden Sea and establish species, numbers and biomass. Next to the lab work, which will mostly take place using a stereomicroscope, we expect the lab assistant to be able to help in the field. The focus of this vacancy lies in working in the lab. The benthos team will offer a stimulating work environment, in a new laboratory, in which researchers and technicians work closely together.

 

THE CANDIDATE 

We are looking for a candidate with a Secondary vocational education in a relevant area (biologic or aquatic) who can work both independently as in a team and who has an eye for detail. Affinity with the sea is highly appreciated. We expect you to alter your working hours according to the (field)conditions.

 

CONDITIONS

Employment of this position at Royal NIOZ is by NWO (The Netherlands Organization of Scientific Research). We offer a position for 6 (fulltime) months with the possibility of extending the contract. Your salary depends on your education and experience, in accordance with CAO WVOI, with a maximum of € 3,089 gross per month (scale 7), 8% holiday allowance and a year-end bonus of 8.33%. With a 100% appointment you can count on 42 vacation days per year. You may expect attractive secondary employment conditions. We offer generous relocation expenses for employees coming from abroad and support with finding accommodation. Our labour policies are based on the Dutch Collective Labour Agreement of Research Centers.

 

MORE INFORMATION

For more information about the position you can contact dr. ir. Henk van der Veer head of department
(+31 222 369575) or Sander Holthuijsen sr. research assistant (+31 222 369490).

For more information about the procedure, please contact Sigrid Moerbeek sr. HR-advisor (+31 222 369330)

Click here for more information about the COS department.

Note: Since NIOZ is looking for several employees for this position, job interviews are being held in the meantime with suitable candidates.

______________________________________________________________________________________VIEW CURRENT JOB OPENINGS

Share on:
Twitter Facebook Google+ LinkedIn

Share with a friend:
Mail a friend